PPS:n päivitetyt koronaohjeet 30.4.2021 saakka

PPS:n päivitetyt koronaohjeet 30.4.2021 saakka

PPS:n päivitetyt koronaohjeet 30.4.2021 saakka.

(Päivitetty 26.4.2021)

Hallitus on linjannut uusia suosituksia ja Palloliitto tarkentanut harjoittelua koskevaa ohjeistusta.

HARJOITTELU
Pelinomainen harjoittelu on sallittu vuonna 2001- ja sitä myöhemmin syntyneille.
Seuran valmennuspäällikkö on ohjeistanut vastuuvalmentajia erikseen harjoittelusta ja niiden sisällöstä.

Ryhmien välinen pelaaminen ei ole mahdollista (esim. seuran sisäiset harjoitusottelut eri ikäluokkien välillä).

 

(Päivitetty 15.4.2021)

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että ma 19.4. alkaen avataan 20-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattu liikuntaharrastustoiminta ulkona. Toiminta on toteutettava jo aiemmin käytössä olleiden terveysturvallisuusohjeiden pohjalta.

Seura noudattaa rajoituksissa ja ohjeistuksissa viranomaisten, Vantaan kaupungin sekä Palloliiton linjauksia ja tämän hetkinen ohjeistus on voimassa 30.4.2021 asti.

 • Aiemmilla voimassa olevilla rajoituksilla ja päätöksillä aikuisten (yli 20-vuotiaat) harrastustoiminta on keskeytettynä 30.4.2021 asti ja heillä harjoittelu jatkuu omatoimisesti (M1, Diablos Rojos, Voimanaiset).
 • 13-20-vuotiailla harrastustoiminta voi jatkua ja ma 19.4. alkaen myös Vantaan kaupungin hallinnoimilla ulkoliikuntapaikoilla. Harrastustoiminta tulee toteuttaa ilman lähikontaktia 30.4. saakka (B-pojat, P07).
 • Alle 13-vuotiailla harrastustoiminta voi jatkua ulkona ja harrastustoiminta tulee toteuttaa ilman lähikontaktia 30.4. saakka. Vuonna 2008-syntyneille ja sitä nuoremmille ohjattua harrastustoimintaa voi järjestää Vantaan kaupungin hallinnoimilla liikuntapaikoilla (P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, T0910, T1213, T1415).
 • Sisätilojen (mm. kuplahallit) osallistujamäärä on maksimissaan 10 osallistujaa ryhmää kohden, sisältäen valmentajat. Ulkotiloissa vastaava osallistujamääräraja on 50 osallistujaa.
 • Otteluita, kilpailuita, turnauksia tai tapahtumia ei järjestetä.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita.

Seura on laatinut ja allekirjoittanut seuran joukkueita koskevan tartuntatautilain mukaisen terveysturvallisuussuunnitelman Vantaan kaupungille, joka perustuu vastuullisuuteen ja omavalvontaan. Terveysturvallisuussuunnitelmassa sitoudumme välttämään lähikontaktit ja pitämään turvavälit turvallisen harrastustoiminnan varmistamiseksi.

Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

 

Harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita.

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja noudatettava muita viranomaisohjeita tilanteessa.
 • Harrastustoiminnassa kaikki lähikontaktit täytyy välttää.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava, että 2 metrin turvavälit tosiasiallisesti pystytään pitämään.
 • Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa ja turvavälit säilyvät. Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut. Pelaajat tai toimihenkilöt eivät voi siirtyä jo vakiintuneista ryhmistään toiseen ryhmään.
 • Toimintaan osallistuvien tulee huolehtia, että kädet pestään ennen ja jälkeen tapahtumien.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Pelaajilla kasvomaskin käyttöä ei edellytetä urheilusuoritusten aikana.
 • Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä Olympiakomitea muistuttaa vastuullisen seuratoiminnan merkityksestä korona-aikana
 • Toiminta tapahtuu jo aiemmin varatuilla harjoitusvuoroilla. Uusia vuoroja ei myönnetä ja olemassa olevia varauksia ei vaihdeta.
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule kenttäalueelle. Toiminnan järjestäjä tarvittaessa saattaa alaikäisen kenttäalueelle ja harjoituksen jälkeen kenttäalueelta pois.
 • Kartanonkosken tekonurmilla ison ja pienen tekonurmen väliselle alueelle saa tulla vain harjoituksiin osallistujat. Harjoituksia voi tarvittaessa seurata kenttien aitojen ulkopuolella turvavälit huomioiden.
 • Omalle käyttövuorolle tullaan 5 min vuoron alkamisen jälkeen ja lähdetään pois 5 min ennen vuoron loppumista, jolla minimoidaan kontaktit toisten ryhmien kanssa.
 • Ennen oman harjoitusvuoron alkamista ei mennä odottamaan kenttäalueelle. Harrastustoimintaan osallistuvat menevät kenttäalueelle vasta kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harjoituksensa ja poistuneet kenttäalueelta.
 • Joukkueiden harjoituksissa käyttämiä varusteita, esim. liivit ja maalivahdinhanskat, ei saa kierrättää harjoitusten aikana ja liivit tulee pestä jokaisen harjoituskerran jälkeen.
 • Pukukoppien ja huoltorakennusten käyttö on kielletty.
 • Jokainen pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan. Ketään ei pidä pakottaa tai painostaa mukaan joukkuetoimintaan.

 

Seuraamme tiiviisti ohjeita ja rajoituksia ja ilmoitamme välittömästi mahdollisista muutoksista tämän hetkiseen ohjeistukseen.

 

MUISTETAAN PITÄÄ KORONARAJOITUKSISTA KIINNI!
Ollaan täysillä mukana koronanvaltaisessa taistelussa ja pidetään rajoituksista ja suosituksista tiukasti kiinni.
Muistakaa turvavälit, peskää käsiä ja pitäkää itsenne ja lähimmäisenne terveinä. Kyllä me tämä jossain välissä selätetään ja paremmat ajat vielä tulevat.