Pakkalan Palloseuran arvo yhteiskunnalle vuosittain 3,96 miljoonaa euroa!

Pakkalan Palloseuran arvo yhteiskunnalle vuosittain 3,96 miljoonaa euroa!

Suomen Palloliitto on tehnyt yhdessä Euroopan jalkapalloliiton kattojärjestön UEFA:n kanssa mallinnuksen jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin loppuvuodesta 2019.

UEFA:n Social Return On Investment (SROI) -mallinnus kertoo jalkapallon vaikuttavuudesta yhteiskuntaan kokonaistasolla. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, joiden ansiosta suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Jalkapallon vuotuinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa.

PPS ON MERKITTÄVÄ SOSIAALISTEN, TERVEYDELLISTEN JA TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN TUOTTAJA!

PPS:n arvo yhteiskunnalle on vuosittain 3 960 000 euroa ja UEFA SROI-mallinnus jakaa seurojen tuottaman yhteiskunnallisen merkityksen kolmeen pääkategoriaan; sosiaaliset hyödyt kertovat jalkapallon tuottamasta henkisestä pääomasta, kuten koetusta hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä, terveydelliset hyödyt mittaavat terveydenhuollon säästöjä ja taloudelliset hyödyt toiminnan suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia, kuten työpaikkoja ja harrastustoiminnan ympärillä tapahtuvaa liiketoimintaa.

Pakkalan Palloseuran sosiaaliset hyödyt yhteiskunnalle ovat reilu 731 000 euroa vuositasolla. Lukema koostuu seuratoiminnan kannalta elintärkeän vapaaehtoistyön tuomina 441 000 euron hyötyinä, seuran tarjoamien koulutusten ja työllistämisten tuomina 186 000 euron hyötynä, sekä erilaisten koulu- ja päiväkotiyhteistyön sekä seuran muiden projektien vajaan 104 000 euron hyötyinä yhteiskunnalle.

Terveydenhuoltoon seuran toiminta tuo 1,52 miljoonan euron vuosittaiset hyödyt, jotka koostuvat 1,27 miljoonan euron hyötyinä koettuna hyvinvointina ja reilun 200 000 euron hyötyinä säästöissä terveydenhuollossa. Lisäksi seuran projektit ja ohjelmat muodostavat yli 52 000 euron terveyshyödyt.

Seuramme vuosittaiset toiminnan muodostamat suorat ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset ovat 1,71 miljoonaa euroa. Lukema muodostuu 1,64 miljoonan euron vuotuisesta hyödystä yhteiskunnalle harrastajien kuluttamista mm. osallistumis-, toiminta- ja varustemaksuista, sekä matkustamisen kustannuksista. Lisäksi vajaa 71 000 euron hyödystä käyttämiemme olosuhteiden vaikutuksesta taloudelle.

 

UEFA SROI mittauksesta on hyvin havaittavissa seuratoimintamme monipuolisuus ja sen merkittävyys huomattavasti seuran jäseniä ja jalkapallon harrastajia laajemmalle yhteisölle. Seura luo merkitystä pelaajien lisäksi paitsi pelaajien läheisille, myös liiketoiminnalle koko Vantaalle ja lähialueille.

Seuramme toiminnan mitataan mm. mahdollistavan yhteiskunnalle vuosittain 33 työpaikkaa.

On yleisesti tunnustettua, että urheiluseurat tekevät Suomessa pienillä resursseilla, isoilta osin vapaaehtoisvoimin, merkittävää työtä suomalaisten hyvinvoinnin hyväksi. UEFA SROI-mittaus kuitenkin konkretisoi jalkapalloharrastuksen ja -toiminnan merkityksen yhteiskunnalle.

Seuramme voi nyt kertoa faktoja toiminnan merkittävyydestä ja sen tuomasta arvosta.

Pakkalan Palloseuran toimintaan sijoitettu euro poikii itsensä moninkertaisesti takaisin yhteiskunnalle!

 

UEFA SROI -mallennus perustuu jalkapalloseuroissa vuoden 2019 seuran ilmoittamiin tunnuslukuihin.

Jalkapallon hyöty Suomen yhteiskunnalle on 1,25 miljardia euroa vuodessa – näin se syntyy | Suomen Palloliitto