Pakkalan Palloseuran syyskokouskutsu 2017

Pakkalan Palloseuran syyskokouskutsu 2017

PAKKALAN PALLOSEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

 

Aika: 21.11.2017 alkaen kello 18:00

Paikka: Kartanonkosken koulun auditorio, Tilkuntie 5, 01520 Vantaa

Äänioikeus: Äänioikeus kokouksessa on 15 vuotta täyttäneellä seuran jäsenmaksun maksaneella jäsenellä

 

Kokouksen sisältö

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

Esityslista

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

5) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6) hyväksytään kokouksen työjärjestys

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisille
jäsenille, juniorijäsenille ja kannatusjäsenille

8) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 7 §:n asettamissa rajoissa

9) valitaan hallituksen jäsenet sekä kullekin jäsenelle varajäsen, ja päätetään jäsenille
mandollisesti maksettavan palkkion suuruudesta

10) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

– Haetaan jäsenistön valtuutusta tilikauden muuttamiseksi kalenterivuosittain, siten että seuraava tilikausi on 1.11.2017-31.12.2018.

 

Pakkalan Palloseura ry:n hallitus