Jäsenyys

Jäsenyys

Seuran jäsenmaksu maksetaan seuralle kerran vuodessa (joulu-tammikuu). Jäsenmaksulla katetaan seuran hallinnolliset ja valmennustoiminnan kulut.

Jäsenmaksun lisäksi pelaajat maksavat joukkueelle kuukausittaista toimintamaksua. Toimintamaksulla katetaan joukkueen omia kuluja (mm. kenttävuorot, valmennus, varusteet, turnaukset yms). Toimintamaksu on joukkuekohtainen. Jokainen joukkue määrittelee oman toimintamaksun suuruuden vuosittain joukkuebudjettiin perustuen ja mitä kuluja sillä katetaan.

Jäsenmaksut kaudelle 2022

Pelaajajäsen (yli 15v äänioikeus) 135€

Aikuisjoukkueen pelaajajäsen (äänioikeus) 75€

2. pelaajajäsen 95€

3. pelaajajäsen 75€

4. pelaajajäsen 0€

Heinäkuussa ja sen jälkeen aloittava (kaikki paitsi jos 4.pelaajajäsen) 75€Futsalkausi (loka-maaliskuu) 75€

Kannatusjäseneksi yli 15 vuotias, ei seurassa pelaava 50€

Joukkueenjohtaja (1/joukkue äänioikeus. Ei oikeuta perhealennukseen) 0€

Vastuuvalmentaja (1/joukkue äänioikeus. Ei oikeuta perhealennukseen) 0 €

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. (Mikäli yksi juniorijäsenen huoltaja on jo seuran varsinainen jäsen, ei hänen toista huoltajaansa voida hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi, paitsi jos samasta perheestä on kaksi juniorijäsentä yhdistyksessä.)

Alle 15-vuotiaat henkilöt voivat liittyä yhdistyksen juniorijäseniksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenyyden voi hankkia liittymällä jäseneksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@pakkalanpalloseura.fi ja tämän jälkeen suorittamalla seuralta saatu kannatusjäsenmaksu.

Varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

Jäsenen äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinaisena jäsenenä oleva yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Jos on maksanut jäsenmaksun kahden arkipäivän sisällä kokouksesta, tulee kokouksissa pystyä todistamaan jäsenmaksun maksaminen pyydettäessä.

Seuran toimihenkilöt eivät ole äänioikeutettuja, mikäli eivät ole jäseniä. Jäsenyyden ja äänioikeiden saamiseksi tulee suorittaa jäsenmaksu (75€), jonka jälkeen tämä todetaan jäseneksi hallituksen kokouksessa.

Juniori- ja kannatusjäsenillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Seurasiirto Pakkalan Palloseurasta siirtyvä tai lopettava pelaaja

Joukkueiden toiminta suhteutetaan ja kustannukset lasketaan kauden alussa olevan pelaajamäärien mukaan. Pakkalan Palloseura ry on seurana vastuussa joukkueidensa toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta sekä siitä, ettei joukkueiden pelaajien harrastaminen vaarannu.

Siirto-oikeuden myöntämistä koskeva sääntömääräys: Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan tai lopettaa, on hän velvollinen maksamaan joukkueelle kuluvan kuukauden ja seuraavien kahden (2) kuukauden toimintamaksun joukkueen talouden turvaamiseksi.

Siirtymis- ja lopettamisilmoitukset tulee tehdä aina sähköpostitse joukkueen joukkueenjohtajalle, sekä seuralle osoitteeseen toimisto@pakkalanpalloseura.fi

Siirtymis- tai lopettamisilmoitus on virallinen vasta sinä päivänä, kun ilmoitus on saapunut sähköpostitse.

Pakkalan Palloseuran joukkueet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä sääntöjä. Pelaajasiirrot ja lopettamiset käsitellään aina seuran hallituksessa.

Irtisanomisajan maksusta voi tarvittaessa hakea painavilla syillä vapautusta seuran hallitukselta osoitteessa hallitus@pakkalanpalloseura.fi

Seuran hallitus käsittelee asian tapauskohtaisesti hallituksen kokouksessaan.

Vaasan
K City Market
Inter sport
Puma
Wandas Kitchen and Lounge
Makita
Festool
Kehäkessa
YPR
TAK
AL-Isännöinti
Lokki Henkilöstöpalvelut Oy