Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

Toimintalinja

Pakkalan Palloseuran tavoitteena on tarjota lähialueen asukkaille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa lähellä kotiaan. Pääperiaatteenamme on tukea jokaista pelaajaa yksilönä kohti omaa huipputasoaan. Yhteistyössä alueemme päiväkotien ja koulujen kanssa tavoitteemme on myös lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta liikuntaa ja jalkapalloa kohtaan.

#KANNUSTAMUA on Palloliiton kampanja hyvän ilmapiirin puolesta.
Olemme omalta osaltamme mukana kampanjassa luomassa PPS:ssä hyvää futisfiilistä.

Joukkuetoiminnan periaatteet

Pakkalan Palloseura tarjoaa pelaajilleen turvalliset ja innostavat olosuhteet. Pyrimme osaltamme tukemaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, tarjoamalla rehdin, positiivisen ja kannustavan ilmapiirin. Jalkapallo on joukkuelaji, jonka parissa oppii ryhmässä toimimisen periaatteita. Seurassamme vallitsee avoin ilmapiiri ja pyrimme yhdessä ratkaisemaan erilaisia kysymyksiä, jottei kukaan tai mikään jäisi vähemmälle huomiolle.

Joukkuetoiminnan arvot

Jokaisen joukkueen toiminta rakennetaan alusta alkaen kasvatuksellisesti terveelle pohjalle. Jalkapallon osalta joukkueet etenevät taitavuus-, laji- ja pelitaitojen opettelusta pikku hiljaa kohti vaativampia harjoitteita. Haluamme painottaa jokaisessa joukkueessa myös ryhmäkäyttäytymisen opettelua ja toisten ihmisten huomioonottamista.

Toimihenkilöiden merkitys joukkueessa

Vastuuvalmentaja on pääsääntöisesti ulkopuolinen valmentaja. Joukkue tarvitsee vastuuvalmentajan lisäksi apuvalmentajia, joukkueenjohtajan, huoltajan ja taloudenhoitajan. Seura järjestää koulutusta kaikkiin tehtäviin.

Harjoitteleminen

Pakkalan Palloseurassa haluamme korostaa harjoittelun merkitystä. Harjoittelu mahdollistaa pelaajan kehittymisen. Pelaajan harjoitteleminen koostuu sekä joukkueharjoituksista että omalla ajalla tapahtuvasta harjoittelemisesta. Olisikin hyvä, että pelaajat kävisivät alusta asti säännöllisesti harjoituksissa, jotta joukkueen yhteishenki tiivistyisi ja jotta pelaajat löytäisivät yhdessä jalkapalloilun ja liikunnan riemun.

Tasoryhmätoiminta harjoituksissa (alkaen U7)

Tasoryhmissä toimiminen tarkoittaa sitä, että joukkue muodostaa tasonmukaisia ryhmiä harjoituksissaan. Tämä parantaa sekä harjoitusten sujuvuutta että pelaajien kehittymistä omalla tasollaan.
Tasoryhmät harjoituksissa antavat haastavamman ympäristön kaikille pelaajille mahdollistaen harjoitteiden vaikeusasteen säätelyn ryhmien välillä.

Tasoryhmäharjoittelun tärkein tavoite on saada onnistumisia kaikille pelaajille ja luoda tarpeeksi haasteita, jotta into jalkapalloon kasvaisi. Tasoryhmätoiminnassa ei tule muodostaa kiinteitä harjoitusryhmiä.
Valmentajan on hyvä kierrättää harkiten pelaajia eri harjoitusryhmien välillä. Ne joukkueharjoitusten osat, jotka eivät edellytä tasoryhmien muodostamista, kannattaa tehdä sekaryhminä joukkuehengen ja yhteenkuuluvuuden ylläpitämiseksi.

Tyttöjoukkueissa tasotoimintaa toistaiseksi sovelletaan pienten pelaajamäärien vuoksi.

Pelaaminen

Pelit ovat jalkapallon suola. Pelejä pitää olla sopiva määrä kauden aikana.

Tasaiset peliryhmät ovat joukkuehengen kannalta suositeltavia kahtena ensimmäisenä pelivuotena (U5 ja U6) riippuen kuitenkin vastustajan tasosta tai turnauksen luonteesta.
Innokkaille ja kehittyneille pelaajille voi tarjota lisähaasteita, esim. taitokoulussa. Lisähaasteiden mahdollistaminen kehittyneimmille pelaajille on valmentajien vastuulla.

Tasopeliryhmät antavat kaikille pelaajille mahdollisuuden menestyä PPS:n riveissä ja kilpailla tasaväkisesti muiden seurojen kanssa. Tasoryhmiä perustettaessa tulee ottaa huomioon kaikkien pelaajien
tarpeet ja taata laadukas toiminta kaikille. Ylemmän tason peliryhmiä ei tule sulkea. Peliryhmiä tulee tarkastella tasaisin väliajoin. Avoin liikenne ja kommunikointi peliryhmien välillä on tärkeää.

Pelaajien peli-aika otteluissa

Valmentajan tulee kiinnittää peliajan jakamiseen erittäin paljon huomiota, koska peliajalla on suuri merkitys pelaajien motivaatioon. Joukkueiden tulee noudattaa Puolen Pelin Takuu- sääntöjä. (U5-U11)

Puolen Pelin Takuu (U5-U11)

Puolen Pelin Takuu tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen pelaaja pelaa vähintään puolet peliajasta. Jos pelaajalla on myös muita lajeja harrastettavana, niin se ei saa vaikuttaa peliaikaan, vaikka poisjääntejä harjoituksista saattaa tulla enemmän. Pelaaja, joka ei ole käynyt aktiivisesti harjoituksissa, ei välttämättä ole oikeutettu Puolen Pelin Takuuseen. Puolen Pelin Takuu ei kiellä mahdollisen luottopelaajan peluuttamista tarvittaessa vaikka koko ottelua.

On myös tärkeää, että peleihin menee sopivan kokoisella ryhmällä. Jos pelaajia on liikaa mukana pelissä, ei puolen pelin takuu toteudu ja pelaajatkin turhautuvat, kun joutuvat istumaan suurimman osan peliajasta vaihtopenkillä. Peliin on hyvä ottaa mukaan 2-4 vaihtopelaajaa, jotta puolen pelin takuu toteutuu. Joukkueen pelaajamäärän ollessa suuri on syytä mennä sarjoihin ja turnauksiin usealla peliryhmällä. Pienillä peliryhmillä taataan pelaajille tarpeeksi peliaikaa otteluissa.

U12-eteenpäin pelaajille tulee kuitenkin taata tarpeeksi peliminuutteja. Esim.jos pelaaja ei pelannut viikolla omassa peliryhmässään kuin 15 min, on kyseiselle pelaajalle varmistettava peliaika toisessa peliryhmässä tai muissa tapahtumissa.

Taitojalkapallo

Nuorimmilla joukkueillamme ei ole tuloksellisia tavoitteita. Joukkuemenestystä tärkeämpää on pelaajien yksilöllinen kehitys. Tavoitteena on kehittää pelaajista taitavia yksilöitä omista lähtökohdistaan.
Mitä taitavampia pelaajat ovat, sen helpompaa on myös joukkuepelaaminen. Taitoharjoittelussa tulee korostaa omatoimista harjoittelua. Omalla ajalla viimeistellään ja hiotaan taito huippuunsa.

Tehoryhmät

Seuran tehoryhmiin kuuluvat oheisharjoittelu, taito- sekä maalivahtikoulu. Tehoryhmät ovat Pakkalan Palloseuran järjestämiä lisäharjoituksia motivoituneille pelaajille.
Toiminnan tarkoituksena on kehittää pelaajia yksilöinä (taitavuus, laji- ja pelitaito).

Jalkapallokoulut

Seura järjestää kesäisin jalkapallokouluja. Jalkapallokoulun tarkoituksena on antaa pelaajille lisäharjoitusta koulutettujen valmentajien ohjauksessa ja myös kesäistä ajanvietettä turvallisessa ympäristössä.

Taitokisat

Taitokisojen tarkoituksena on antaa pelaajille intoa taitoharjoitteluun. Tavoitteena on myös antaa pelaajille vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun. Taitokisoissa tulokset lasketaan, mutta on tärkeää korostaa pelaajille, että he kisailevat vain itseään ja aikaisempia tuloksiaan vastaan. Taitopäivien rasteja on syytä harjoitella omissa joukkueharjoituksissa, jotta harjoitteet tulevat pelaajille tutuiksi.

Valmentajakoulutus

Pakkalan Palloseura järjestää valmennuskoulutusta uusille valmentajille. Syksyn ja talven aikana valmentajat saavat halutessaan seuralta tukea mm. sisäisillä koulutuksilla ja valmennusmateriaaleilla. Valmennuskoulutuksessa perehdytään lasten harjoitteluun, ohjaamiseen, taidon opettamiseen yms. On tärkeää, että joukkueen valmentajat ja apuvalmentajat käyvät seuran järjestämisissä koulutustilaisuuksissa. Sitä kautta valmentajat saavat lisää varmuutta ja paljon uusia virikkeitä omaan valmennustyyliinsä.

Joukkueasut

PPS:n varustetoimittaja on PUMA / Intersport Tammisto

Seuran peliasu: punainen pelipaita, musta shortsi ja punaiset sukat.
Vieras peliasu: musta pelipaita, musta shortsi ja punaiset sukat.

Lisätietoa: https://pakkalanpalloseura.fi/pelaajalle/varusteinfo/

Urheilun pelisäännöt

Suosittelemme että, jokainen Pakkalan Palloseuran joukkue tekee omat Pelisääntönsä vuosittain. Joukkueen pelisäännöt on hyvä sopia yhdessä pelaajien, valmentajien ja vanhempien kanssa.

Seuran jäsen- ja lisenssimaksu sekä joukkueen omat maksut

Pakkalan Palloseuran hallitus määrittelee seuran jäsenmaksun aina lakisääteistä syyskokousta edeltävässä kokouksessa. Lisätietoja lisensseistä ja vakuutuksista saa joukkueenjohtajalta ja Palloliiton nettisivuilta osoitteesta www.palloliitto.fi. Joukkueelle jää maksettavaksi joukkueen omat kustannukset, kuten varustehankinnat, turnaus-, kenttä- ja valmennusmaksut. Joukkueet keräävät pelaajiltaan toimintamaksua, jolla katetaan edellä mainittuja joukkueiden kuluja.

K City Market
Inter sport
Puma
Sporttipalkinto
Kehäkessa
K-Rauta Vantaanportti