Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

Tietosuojaseloste

Pakkalan Palloseura ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 05.02.2018

 • Rekisterinpitäjä
  Pakkalan Palloseura ry, y-tunnus 2073744-8
  PL71 01511 Vantaa
 • Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
  Risto Tikka
  toimisto@pakkalanpalloseura.fi
  +358415438217
 • Rekisterin nimi
  Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  1. Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Pakkalan palloseura ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
   1. ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
   2. jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
   3. harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
   4. toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja, tiedottaja) osalta Pakkalan palloseura ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Pakkalan palloseura ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on [Pakkalan palloseura ry:n] yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.
 • Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
  1. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
   1. Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
   2. Alaikäisen jäsenen osalta
   3. Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
   4. Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
   5. Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot
   6. Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
   7. Valokuva
   8. Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
   9. Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot
  2. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:
   1. Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
   2. Laskuihin liittyvät tiedot
   3. Valokuva
   4. Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
  3. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
   1. nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Säännönmukaiset tietolähteet
  1. Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Pakkalan palloseura ry:lle.
 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
  1. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
  2. Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.
 • Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
  1. Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
   1. Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun henkilö on toiminnassa mukana. Tiedot poistetaan heti lopettamisen yhteydessä. Jos henkilöllä on velvoitteita yhdistykselle hoitamatta, tietoja säilytetään siihen asti, kunnes velvoitteet on hoidettu.
   2. Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun henkilö on toiminnassa mukana. Tiedot poistetaan heti lopettamisen yhteydessä. Jos henkilöllä on velvoitteita yhdistykselle hoitamatta, tietoja säilytetään siihen asti, kunnes velvoitteet on hoidettu.
   3. Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään.
 • myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu. myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.
 • Rekisteröidyn oikeudet
  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
 • Muut oikeudet
  1. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
K City Market
Inter sport
Puma
Sporttipalkinto
Kehäkessa
K-Rauta Vantaanportti