Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

Harrastamisen tukirahasto

Pakkalan Palloseura haluaa olla luomassa lapsille mahdollisuuksia nauttia harrastuksesta ja kehittyä sen parissa. Jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden unelmiensa tavoittelemiseen, ja meidän tehtävämme on tukea tätä parhaamme mukaan.

*   *   *   *   *

Pakkala Palloseura wants to create opportunities for children to enjoy their hobbies and to develop with it. Every child deserves a chance to pursue their dreams, and it is our job to support you in this journey as best we can.

Ymmärrämme, että perheen taloudellinen tilanne voi joskus asettaa haasteita lasten harrastustoimintaan osallistumiselle. Haluaisimme tarjota mahdollisuuden hakea avustusta jalkapalloharrastukseen liittyen, jotta jokainen lapsi voisi toteuttaa intohimoaan ja nauttia harrastuksen ilosta ja hyödyistä, riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Tämä rahasto on perustettu seuran hallituksen toimesta ja tähän käytetyt varat saadaan seuralta, lahjoituksina yhteistyökumppaneilta sekä keräyksenä. Rahaston tuki on kohdennettu seuran jäsenille, eli pelaajille jotka ovat jo seuran toiminnassa mukana.

Jos perheellä on taloudellisia haasteita ja maksamattomia maksuja uhkaa kertyä, pyydämme olemaan hyvissä ajoin yhteydessä joukkueen talousvastaavaan mahdollisen maksuajan ja -järjestelyn toteuttamiseksi ensimmäisenä toimenpiteenä.

Tuki voi olla joukkueen toimintamaksujen kattaminen, vapauttaminen seuran toimintamaksusta tai varustemaksut, kun hankinnat tehdään seuran/ joukkueen kautta. Jokainen hakemus käsitellään tarveperusteisesti ja tilapäiseen apuun.

Tuen myöntämiseen vaikuttavat asiat:

  • Aikaisemmat maksut on hoidettu asianmukaisesti ja jäsenmaksu on maksettu
  • Pelaajan aktiivisuus toiminnassa ja kuinka kauan harrastaminen on jatkunut
  • Muut myönnetyt tuet (taustatiedot voidaan tarvittaessa tarkastaa)
  • Rahaston määrärahat

Täytä huolellisesti lomake alla olevan linkin kautta ja vastaathan kaikkiin esitettyihin kohtiin. Liitteet voi toimittaa osoitteeseen harrastamisentuki@pakkalanpalloseura.fi. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja
niitä käsittelee huolellisesti valittu kolme henkinen tukihakemustyöryhmämme, joka valmistelee esitykset  hallitukselle. Tukihakemusten työryhmän valmistelemat harrastetuen hakemukset anonyymisti, joissa ei näy tuen hakijan henkilökohtaisia tietoja, käsitellään kuukausittain järjestettävässä hallituksen kokouksessa.

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Tukea hakeneille ilmoitetaan päätösestä henkilökohtaisesti.

Ystävällisin terveisin,

Pakkalan Palloseuran Hallitus

We understand that the family’s financial situation can sometimes pose challenges for children’s participation in hobby activities.
We would like to offer the opportunity to apply for assistance related to the football hobby, so that every child could fulfill his passion and enjoy the joy and benefits of the hobby, regardless of the family’s financial situation.

Fill out the form carefully via the link below, please answer all the points presented. The information you provide is confidential and will be processed by our carefully selected 3-person support application work group, which will prepare it for the board. Hobby support applications prepared by the support applications working group are processed at the monthly board meeting.

Best regards,
Board of the Pakkala Ball Club

Muut tuet harrastamiseen

Rahastolle etsitään uusia tukijoita, jotta voimme yhdessä mahdollistaa lasten harrastamisen haastavissa tilanteissa.

Tässä auttaa pienikin summa ja tukijaksi voi alkaa yksityishenkilö sekä yritykset. Tukea ei voi kohdentaa erikseen tietylle pelaajalle, vaan tuki kohdentuu rahastolle ja se jaetaan edellämainittujen kriteerien mukaisesti erillisellä esityksellä.

Ota yhteyttä harrastamisentuki@pakkalanpalloseura.fi