Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media

Olemme monella tavalla esillä sosiaalisessa mediassa ja kannustamme jäseniämme aktiivisuuteen.

Alla on ohjeita seuran ja joukkueiden sosiaalisen median käyttöön.

PPS:n käyttämät sosiaalisen median palvelut

Meillä on PPS:n oma Facebook-sivuInstagram-tili, YouTube– ja Twitter-tili. Näiden ja verkkosivujemme päivityksestä vastaa pääasiassa PPS markkinoinnista ja viestinnästä vastaava hallituksen jäsen.
Joukkueiden päivityksiä näille tileille toivotaan mahdollisimman paljon. Ole tällöin yhteydessä markkinointiin.

Henkilöstö ja toimihenkilöt sosiaalisessa mediassa

Jos PPS:n toimihenkilö käyttää sosiaalista mediaa siten, että on siellä kanssakäymisessä seuran nuorten ja lasten kanssa, silloin tämä aikuinen on selkeästi aikuisen/ammatti-ihmisen roolissa sosiaalisessa mediassa. Tällöin on muistettava, että lapset ja nuoret näkevät sosiaalisessa mediassa myös aikuisten väliset keskustelut.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelut ja muu toiminta sosiaalisessa mediassa tulee olla aivan samanlaista ja asianmukaista kuin esimerkiksi kentän laidalla harjoituksissa tai otteluissa. Verkkokeskustelussa on toimittava yhtä aikuismaisesti/ammattimaisesti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa sekä noudettava seuran aikuisten pelisääntöjä.

Suullisessa kommunikoinnissa toimivat vivahteet eivät lähtökohtaisesti toimi kirjallisessa viestinnässä. Humoristiseksi tarkoitettu viesti näkyy ilmeissä, eleissä ja äänenpainossa. Verkossa niiden välittäminen vastaanottajalle on vaikeampaa. Aikuisella on siten suuri vastuu, ettei nuori tulkitse sanomaa väärin.

Kaikessa keskustelussa noudatamme PPS:n arvoja.

Ohjeita, suosituksia ja vinkkejä PPS:n toimihenkilöille verkossa toimimiselle

Varmista, että toimintasi verkossa on PPS:n toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaista.

Puutu pelisääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen, esim. kielenkäyttöön, kiusaamiseen tai johonkin muuhun epäilyttävään.

Jos olet epävarma asiasta, älä julkaise. Kysy toisen aikuisen mielipidettä.

PPS suosittelee, että toimihenkilöt harkitsevat tarkoin hyväksyvätkö joukkueensa nuoria kavereikseen Facebookissa tai muissa palveluissa.
Usein on yksinkertaisempaa ja helpompaa pitää ”työrooli” ja vapaa-ajan rooli erillään toisistaan, kuten mm. monet opettajat toimivat oppilaidensa kanssa.

Aikuisten asiat ovat aikuisten asioita eikä niistä kannata keskustella lasten ja nuorten nähden tai kuullen.

On hyvä muistaa, että lukija ei välttämättä osaa arvioida, onko päivitys toimihenkilön oma vai PPS:n linjaus.

Jos esim. valmentaja pyytää pelaajaa Facebook-kaveriksi, pelaajan voi olla vaikea kieltäytyä vaikka haluaisikin. Valmentaja/pelaajasuhde voi sosiaalisessa mediassa olla haasteellinen.
Facebookin kautta valmentajat ja pelaajat voivat saada toisistaan sellaista tietoa, jota muuten ei haluttaisi kertoa.

Älä jätä verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa − internetillä on pitkä muisti!

Mikä tahansa sosiaalisessa mediassa julkaistu voi päätyä laajasti julkisuuteen.

Harkitse, miten toimintasi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa uskottavuuteesi toimihenkilöroolissasi ja mielikuvaan kyvystäsi hoitaa tehtäväsi tasapuolisesti.

Seuran säännöt

Suosittelemme jokaista joukkuetta hoitamaan tiedottamisen ensisijaisesti seuran verkkosivuilla olevan joukkueen oman sivun sekä esimerkiksi myClubin kautta eikä sosiaalisen median kautta. On todennäköistä, että kaikkien lasten vanhemmat eivät halua liittyä käyttämään sosiaalisen median palveluita. Tällaisessa tapauksessa he olisivat eriarvoisessa asemassa tiedottamisen suhteen.

Jos joukkueella on oma sosiaalisen median kanava, lupa julkaistavien kuvien käyttämiseen ilmoitetaan MyClub-tilin tietosuojaosiossa.Toivomme ilmoitusta joukkueen johtajalle, mikäli et halua lapsesi esiintyvän joukkueen sosiaalisen median kanavissa.

Suosittelemme juniorijoukkueiden toimihenkilöitä myös seuraamaan ja kuulostelemaan, millä tavalla esimerkiksi joukkueen pelaajien WhatsApp-ryhmässä tai vastaavissa kanavissa viestitään ja tarvittaessa muistuttamaan joukkueen pelaajia hyvästä hengestä myös treenien ulkopuolisessa viestinnässä.

K City Market
Inter sport
Puma
Sporttipalkinto
Kehäkessa
K-Rauta Vantaanportti