Jäsenyys

Seuran jäsenmaksu maksetaan seuralle kerran vuodessa (joulu-tammikuu). Jäsenmaksulla katetaan seuran hallinnolliset ja valmennustoiminnan kulut.

Jäsenmaksun lisäksi pelaajat maksavat joukkueelle kuukausittaista toimintamaksua.  Toimintamaksulla katetaan joukkueen omia kuluja (mm. kenttävuorot, valmennus, varusteet, turnaukset yms). Toimintamaksu on joukkuekohtainen. Jokainen joukkue määrittelee oman toimintamaksun suuruuden vuosittain joukkuebudjettiin perustuen ja mitä kuluja sillä katetaan.

Jäsenmaksut kaudelle 2021

 • Pelaajajäsen (yli 15v äänioikeus) 135€
 • Aikuisjoukkueen pelaajajäsen (äänioikeus) 75€
 • 2. pelaajajäsen 95€
 • 3. pelaajajäsen 75€
 • 4. pelaajajäsen 0€
 • Heinäkuussa ja sen jälkeen aloittava (kaikki paitsi jos 4.pelaajajäsen) 75€
 • Futsalkausi (loka-maaliskuu) 75€
 • Varsinaiseksi jäseneksi yli 15 vuotias, ei seurassa pelaava 50€ (äänioikeus)
 • Kannatusjäsenmaksu (ei äänioikeutta) 20€
 • Varsinainen jäsen(PPS:ssä pelaavan alle 15v vanhemman äänioikeus. Ei oikeuta perhealennukseen.) 0€
 • Joukkueenjohtaja (1/joukkue äänioikeus. Ei oikeuta perhealennukseen) 0€
 • Vastuuvalmentaja (1/joukkue äänioikeus. Ei oikeuta perhealennukseen) 0€

Jäsenen äänioikeus

Alle 15 vuotiaan pelaajan yksi (1) vanhempi on automaattisesti oikeutettu jäsenyyteen ja äänioikeuteen pelaajan jäsenmaksun suorituksen jälkeen. Samoin 15 vuotiailla ja tätä vanhemmilla pelaajajäsenillä, joukkueenjohtajalla (1/joukkue) ja vastuuvalmentajalla (1/joukkue) on seuran jäsenyys ja äänioikeus. Yli 15 vuotias, ei seurassa pelaava, voi hakea seuran äänioikeudellista jäsenyyttä erikseen. Seuran sääntöjen mukaan jäsenyys vaatii vielä hallituksen hyväksynnän. Hallitus hyväksyy kaikki jäsenmaksun maksaneiden lasten vanhemmat jäseneksi ennen äänioikeudellista syyskokousta, joten äänioikeutta ei tarvitse erikseen hakea.

Seurasiirto Pakkalan Palloseurasta siirtyvä tai lopettava pelaaja

Joukkueiden toiminta suhteutetaan ja kustannukset lasketaan kauden alussa olevan pelaajamäärien mukaan. Pakkalan Palloseura ry on seurana vastuussa joukkueidensa toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta sekä siitä, ettei joukkueiden pelaajien harrastaminen vaarannu.

 

Siirto-oikeuden myöntämistä koskeva sääntömääräys: Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan tai lopettaa, on hän velvollinen maksamaan joukkueelle kuluvan kuukauden ja seuraavien kahden (2) kuukauden toimintamaksun joukkueen talouden turvaamiseksi.

Siirtymis- ja lopettamisilmoitukset tulee tehdä aina sähköpostitse joukkueen joukkueenjohtajalle, sekä seuralle osoitteeseen toimisto@pakkalanpalloseura.fi

Siirtymis- tai lopettamisilmoitus on virallinen vasta sinä päivänä, kun ilmoitus on saapunut sähköpostitse.

Pakkalan Palloseuran joukkueet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä sääntöjä. Pelaajasiirrot ja lopettamiset käsitellään aina seuran hallituksessa.

Irtisanomisajan maksusta voi tarvittaessa hakea painavilla syillä vapautusta seuran hallitukselta osoitteessa hallitus@pakkalanpalloseura.fi

Seuran hallitus käsittelee asian tapauskohtaisesti hallituksen kokouksessaan.