Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

Jäsenyys

JÄSENMAKSU JA TOIMINTAMAKSU 2024

Seuran jäsen ja toimintamaksut on päivitetty vastaamaan seuran nykytoimintoja. PPS:n seuratoiminnassa
nämä ovat vuosittaisia maksuja, joilla katetaan seuran toiminnan kulut.

Seuran toiminnalle laaditaan kausikohtainen budjetti ja taloussuunnitelma, jonka perusteella maksut
määräytyvät. Seuran syyskokous vahvisti kaudelle 2024 uudet jäsenmaksut ja seuran hallitus vahvisti kaudelle 2024
toimintamaksut. Hyväksytyn talousarvion mukaiset kauden 2024 jäsen- ja toimintamaksut laskutetaan
tammikuussa 2024.

Seuran jäsen- ja toimintamaksu kaudella 2024

Seuran jäsenmaksu kaudella 2024

Jäsenmaksusta ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous aina yhdeksi toimintavuodeksi
kerrallaan. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenmaksu on kaikille jäsenille samansuuruinen, pois lukien joukkueen vastuuvalmentaja ja
joukkueenjohtaja, joille seuran jäsenyys on maksuton.

Jäsenmaksu kaudella 2024 on 30€

Joukkueenjohtaja 0€
(1/ joukkue äänioikeus. Ei oikeuta perhealennukseen)

Vastuuvalmentaja 0€
(1/ joukkue äänioikeus. Ei oikeuta perhealennukseen)

Jäsenmaksulla katetaan mm. seuraavat järjestelmät ja palvelut:
– Internetsivut
– myClub (asiakashallintajärjestelmä) 
– Toimistopalvelut jäsenille
– Yleiset hallinnon kulut (mm. talous- ja palkkahallinto)
– Muut hallinnon kulut (mm. kokouskulut)
– SPL:n jäsenyys
– Markkinointi- ja viestintäkulut
– Seuran vakuutukset

Kaikki jäsenet ovat oikeutettuja hyödyntämään seuran jäsenetuja. 

 

Seuran toimintamaksu kaudella 2024

Seuran toimintamaksu peritään kaikilta seuran toimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti osallistuvilta
jalkapallon harrastajilta jäsenmaksun yhteydessä. Erilaisilla jäsenillä ja eri joukkueilla on seurassa erilaisia
palveluita, joten seuran toimintamaksu on eri suuruinen juniori- ja aikuispelaajille. Jos perheessä on
useampi junioripelaaja, huomioidaan tämä seuran toimintamaksussa perhealennuksena ja alennus koskee
vain täysimääräisiä jäsenmaksuja (koko kausi). Seuran kausimaksulla katetaan osittain joukkueiden ja
pelaajien seuralta saamia palveluja.

Junioripelaajan (U20 tai nuorempi) toimintamaksu on 110€

Mikäli saman perheen useampi junioripelaaja pelaa PPS:n joukkueissa, on toimintamaksu 
– toisesta pelaajasta 70€
– kolmannesta pelaajasta alkaen 50€

Aikuispelaajan toimintamaksu on 50€

Futsal-kauden toimintamaksu (loka-maaliskuu) 50€

Pelaajan liittyessä seuraan 1.8. tai sen jälkeen on toimintamaksu loppukaudesta 50€

Seuraan 1.11. tai sen jälkeen liittyneille osoitetaan vasta seuraavan vuoden jäsenmaksu ja toimintamaksu
maksettavaksi. 

Toimintamaksulla katetaan mm. seuraavat palvelut:
– Päätoimiset työntekijät (seurakoordinaattori, valmennuspäällikkö, junioripäällikkö)
– Olosuhteet ja niiden koordinointi
– Valmentaja- ja toimihenkilökoulutus
– Seuran hankinnat (mm. valmennusvarusteet)
– Tapahtumat (mm. kauden päätöstapahtuman joukkueille, seurapäivä)
– Kehityshankkeet

 

Joukkueiden toimintamaksut

Joukkueet laskuttavat toiminnassaan mukana olevilta pelaajilta toimintamaksun sellaisten kulujen osalta, jotka eivät sisälly seuran laskuttamiin jäsen- ja toimintamaksuihin. Tällaisista kuluista joukkueiden syksyn vanhempainkokouksiin laaditaan kausikohtainen budjetti ja taloussuunnitelma sekä sovitaan seuraavan kauden toimintamaksusta. Joukkueen toimintamaksu laskutetaan 1-2 kuukauden välein. Toimintamaksusta ei myönnetä perhealennusta.

Joukkueen toimintamaksulla katetaan mm. seuraavat kulut: 
– Valmennus
– Vakiovuorot (kenttä, halli, sali)
– Sarjamaksut ja osa joukkueiden turnauksista
– Tuomarimaksut
– Varusteet ja viirit
– Oheisvalmennuspalvelut (mv-valmennus)
– Valmentaja- ja toimihenkilökoulutukset osittain (seura tukee)
– Ylimääräiset kenttä– ja turnausvuorovaraukset 

 

Muut maksut

Muihin maksuihin kuuluvat pääasiassa vapaaehtoiset lisäharjoittelumaksut, kuten kesäleiritoiminta tai
seuran järjestämät ylimääräiset tapahtumat.

Tällaisia voivat olla muun muassa seuraavat maksut: 
– Pelaajan henkilökohtaiset varusteet
– Seuran järjestämät leirit
– Taitokoulu
– Omakustanteiset joukkueen turnaus- ja leiritoiminnat


Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. (Mikäli yksi juniorijäsenen huoltaja on jo seuran varsinainen jäsen, ei hänen toista huoltajaansa voida hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi, paitsi jos samasta perheestä on kaksi juniorijäsentä yhdistyksessä.)

Alle 15-vuotiaat henkilöt voivat liittyä yhdistyksen juniorijäseniksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenyyden voi hankkia liittymällä jäseneksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@pakkalanpalloseura.fi ja tämän jälkeen suorittamalla seuralta saatu kannatusjäsenmaksu.

Varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenen äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varsinaisena jäsenenä oleva yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Jos on maksanut jäsenmaksun kahden arkipäivän sisällä kokouksesta, tulee kokouksissa pystyä todistamaan jäsenmaksun maksaminen pyydettäessä.

Seuran toimihenkilöt eivät ole äänioikeutettuja, mikäli eivät ole jäseniä. Jäsenyyden ja äänioikeiden saamiseksi tulee suorittaa jäsenmaksu (75€), jonka jälkeen tämä todetaan jäseneksi hallituksen kokouksessa.

Juniori- ja kannatusjäsenillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Seurasiirto Pakkalan Palloseurasta siirtyvä tai lopettava pelaaja

Joukkueiden toiminta suhteutetaan ja kustannukset lasketaan kauden alussa olevan pelaajamäärien mukaan. Pakkalan Palloseura ry on seurana vastuussa joukkueidensa toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta sekä siitä, ettei joukkueiden pelaajien harrastaminen vaarannu.

Siirto-oikeuden myöntämistä koskeva sääntömääräys: Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan tai lopettaa, on hän velvollinen maksamaan joukkueelle kuluvan kuukauden ja seuraavien kahden (2) kuukauden toimintamaksun joukkueen talouden turvaamiseksi.

Siirtymis- ja lopettamisilmoitukset tulee tehdä aina sähköpostitse joukkueen joukkueenjohtajalle, sekä seuralle osoitteeseen toimisto@pakkalanpalloseura.fi

Siirtymis- tai lopettamisilmoitus on virallinen vasta sinä päivänä, kun ilmoitus on saapunut sähköpostitse.

Pakkalan Palloseuran joukkueet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä sääntöjä. Pelaajasiirrot ja lopettamiset käsitellään aina seuran hallituksessa.

Irtisanomisajan maksusta voi tarvittaessa hakea painavilla syillä vapautusta seuran hallitukselta osoitteessa hallitus@pakkalanpalloseura.fi

Seuran hallitus käsittelee asian tapauskohtaisesti hallituksen kokouksessaan.

K City Market
Inter sport
Puma
Sporttipalkinto
Kehäkessa
K-Rauta Vantaanportti