Pakkalan Palloseura

FLAG
In English

Pakkalan Palloseura

English

PPS_logo

Seuran kehityspäällikkönä aloittaa tänään Maria Olin-Bolin

PPS_logo

Seuran kehityspäällikkönä aloittaa tänään Maria Olin-Bolin


Pakkalan Palloseuran hallitus on päättänyt ottaa askeleen kohti uutta aikaa. Organisaatio kasvaa uudella kehityspäällikön roolilla, jonka tehtäviin kuuluu mm. strategiatyö, toimintasuunnitelman mukaiset kehityshankkeet sekä markkinointi.

 

Seuran hallitus on syksyn aikana keskittynyt pohtimaan tulevaisuutta ja sitä, mihin suuntaan seuraa tulisi luotsata. On tunnistettu, että nopean kasvun myötä on muodostunut uusia tarpeita. Tavoitteeksi on asetettu se, että seura viedään tasolle, jossa organisaatio, hallinto ja eri toiminnot vastaavat paremmin nykytilan tarpeita sekä tulevaisuutta rakennetaan kestävälle pohjalle. 

Kauden aikana aloitettu strategiatyö on otettu uuteen tarkasteluun. Sen merkitys koko seuran selkärankana on korostunut entistä enemmän. Seurayhteisö tarvitsee selkeät raamit nykyiselle toiminnalleen sekä kehitykselle. Uusi strategia saattelee Pakkalan Palloseuran seuraavina vuosina kohti sitä tavoitetta, että seura on entistä parempi niin kentällä kuin kentän laidallakin kaikilla tasoilla ja kaikille sen jäsenille.

Ensimmäinen askel kohti tätä tavoitetta on seuran organisaation vahvistaminen. Tänään kokoonpano vahvistuu kahdella uudella toimijalla! Jo aikaisemmin tiedotetun mukaisesti junioripäällikön tontin ottaa haltuun Iiro Sivén ja lisäksi hallitus on palkannut kehityspäälliköksi 1.11.2023 alkaen Maria Olin-Bolinin. Tehtävä on osa-aikainen. 

– Maria on tuttu suurimmalle osalle jalkapallokentiltä valmentajana jo parinkymmenen vuoden takaa, mutta toimii nyt muissa kuin valmennustehtävissä. Operatiivisten tehtävien ja urheilutoimenjohdon rinnalle koettiin tarpeelliseksi luoda rooli, joka keskittyy nimenomaan uuden strategian luomiseen ja eri toimintojen kehitystyöhön seuran tavoitteiden edellyttämällä tavalla, linjaa seuran puheenjohtaja Marko Jakonen. 

Kehityspäällikön tehtävässä Marian ensimmäisenä prioriteettina on siis johtaa seuran strategiatyötä. Ensi töikseen hän ottaa tähän projektiin mukaan koko seurayhteisön, sillä hallitus toivoo uuden strategian olevan aidosti koko seuran yhteinen. Strategiatyön lisäksi kehityspäällikön tehtäviin kuuluu mm. erilaiset kehityshankkeet, hallinnon ja organisaation kehittäminen, markkinointi ja viestintä, kumppanuustoiminta ja sidosryhmäyhteistyö, varainhankinta sekä toimihenkilökoulutusten kehittäminen. 

– Kun hallitus ja työntekijät olivat visioineet uutta suuntaa sekä määritelleet kriittiset kehityskohteet, syntyi ajatus kehityspäällikön tehtävästä. Ja kun mitä pitäisi tehdä -kysymys oli ratkaistu, syntyi kuka tämän tekee -kysymys. Uuteen kehityspäällikön tehtävään haluttiin myös asiantuntijuutta, kertoo Marko Jakonen prosessista. 

Maria tuntee seuran ja sen historian, sekä on ollut isossa roolissa luomassa PPS:n kasvua jo vuoden 2021 alusta asti. Marian koulutus, kattava työhistoria liiketoiminnan kehittäjänä sekä kokemus markkinoinnin ammattilaisena tekee hänestä tehtävään luonnollisen valinnan. 

– Koen, että minulla on hyvä käsitys siitä, millainen toimintaympäristö Pakkalan Palloseuralla on sekä visio tulevaisuudesta. Kasvu on ollut nopea ja tuonut mukanaan myös kasvukipuja. Meille syntyi tässä loppukaudesta hyviä, ja hyvin kriittisiä, mutta äärimmäisen hedelmällisiä keskusteluita seuran eri toimijoiden kanssa. Puheenjohtaja Marko Jakonen on määritellyt selkeästi mihin Pakkalan Palloseuraa halutaan viedä ja olen kiitollinen sekä vilpittömän iloinen, että saan mahdollisuuden olla mukana luomassa seuran uutta suuntaa, summaa Maria Olin-Bolin.

Koska Maria on kaikille jo entuudestaan tuttu, pääsemme nopeasti aloittamaan työt seuran hyväksi. Seuran hallitus odottaa innolla ja luottavaisena yhteistyötä uuden kehityspäällikön kanssa. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email